We inform, that MUZIKASINSTRUMENTI.LV use cookies to learn more about the way you interact with our content and help us to improve your experience when visiting our website. By continuing to our webpage you agree with our privacy policy.
Privacy policy Agree and continue
No image Loader
Search icon
 | Muzikasinstrumenti.lv Logo

(0) 0.00 EUR

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI


Interneta vietnes www.muzikasinstrumenti.lv lietošanas un pirkuma veikšanas noteikumi
Interneta vietnes www.muzikasinstrumenti.lv vispārīgie lietošanas noteikumi.


1. Pirms sākt lietot SIA „Valdario” (reģistrācijas Nr. 40003496356, adrese – A. Deglava iela 126-123, Rīga, LV-1082) interneta vietni www.muzikasinstrumenti.lv, lūdzam rūpīgi izlasīt šos interneta vietnes www.muzikasinstrumenti.lv lietošanas noteikumus (turpmāk – noteikumi).
2. Ar interneta vietni www.muzikasinstrumenti.lv tiek saprasta SIA „Valdario” izveidotā interneta vietne, kuras interneta adrese ir www.muzikasinstrumenti.lv, ar visu tajā esošo informāciju un materiāliem.
3. Apmeklējot interneta vietni www.muzikasinstrumenti.lv vai izmantojot tajā izvietoto informāciju par precēm, Jūs personiski vai Jūsu pārstāvētā persona, ja darbojaties tās vārdā, piekrīt šiem noteikumiem.
4. Gadījumā, ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot interneta vietni www.muzikasinstrumenti.lv , kā arī neizmantot tajā piedāvātos pakalpojumus un ietverto informāciju.5. Informējam, ka SIA „Valdario” interneta vietnē www.muzikasinstrumenti.lv ievadītās informācijas (tai skaitā fizisko personu datu) apstrādes mērķis ir tajā norādīto pakalpojumu sniegšana un palīdzības sniegšana interneta vietnes www.muzikasinstrumenti.lv lietošanas laikā.
6. SIA „Valdario” ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt interneta vietnes www.muzikasinstrumenti.lv saturu un lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas interneta vietnē www.muzikasinstrumenti.lv.
7. Ar brīdi, kad sākat lietot interneta vietni www.muzikasinstrumenti.lv vai minētajā vietnē veicat jebkādas aktivitātes, tiks uzskatāms, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievērosiet tos. Katram interneta vietnes lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja nepiekrītat noteikumiem, tad aizliegts lietot interneta vietni.
8. Interneta vietnes www.muzikasinstrumenti.lv lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātās iespējas un pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. SIA „Valdario” ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt interneta vietnē www.muzikasinstrumenti.lv norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.
9. SIA „Valdario” neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies interneta vietnes www.muzikasinstrumenti.lv lietošanas laikā.
10. Gadījumos, ja ir neskaidrības par SIA „Valdario” interneta vietnē www.muzikasinstrumenti.lv ievietoto dokumentu formu aizpildīšanu, lūgums sazināties ar norādīto interneta vietnes www.muzikasinstrumenti.lv kontaktpersonu.

Interneta vietnē www.muzikasinstrumenti.lv piedāvāto pakalpojumu izmantošana.

11. Jums vienmēr ir jārīkojas saskaņā ar interneta vietnē www.muzikasinstrumenti.lv norādīto kārtību.
12. Neizmantojiet interneta vietnē www.muzikasinstrumenti.lv ievietoto informāciju ļaunprātīgi. Interneta vietnē piedāvātos pakalpojumus drīkstat izmantot tikai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. SIA „Valdario” ir tiesība apturēt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja pasūtījuma laikā netiek nodrošināta atbilstība interneta vietnes www.muzikasinstrumenti.lv lietošanas noteikumiem.
13. Pieprasot SIA „Valdario” vai tās vārdā pārstāvētai personai veikt izmaiņas reģistrētajā pasūtījumā, kas ir nepabeigts, lūdzam ņemt vērā, ka izmaiņas iespējams pieteikt, rakstot e-pastu uz valdario@valdario.lv no pasūtījumā norādītā e-pasta adreses vai sazinoties ar SIA „Valdario”, zvanot no pasūtījumā norādītā telefona numura uz www.mimusicinstruments.com tālruņiem: +371 20227971, +371 29225354 (noliktava),
14. SIA „Valdario”, konstatējot interneta vietnē www.muzikasinstrumenti.lv kļūdas un/vai neprecizitātes preces cenās vai aprakstos, līdz brīdim, kamēr nav ieskaitīta apmaksa par konkrēto preci, ir tiesības vienpusēji atcelt distances līgumu. Izņēmuma veidā SIA „Valdario” distances līgumu var atcelt gadījumos, ja distances līgums noslēgts ar otras puses ļaunprātību, vai ar viltu, vai ar spaidiem; pasūtītās preces trūkumu dēļ; pārmērīgā zaudējuma dēļ, ko cieš viena vai otra puse; preces samaksas nokavējuma dēļ un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
15. Interneta vietnes www.muzikasinstrumenti.lv lietošana nepiešķir nekādas īpašuma tiesības uz saturu, kam ir tiesības piekļūt. Aizliegts izmantot interneta vietnē www.mimusicinstruments.com ievietotās informācijas saturu, ja vien nav šī satura īpašnieka atļaujas vai cita veida atļaujas saskaņā ar likumu. Šie noteikumi nepiešķir tiesības izmantot nevienu interneta vietnē www.muzikasinstrumenti.lv iekļautu zīmolu vai logotipu. Aizliegts noņemt, padarīt nesaprotamus vai mainīt paziņojumus, kas redzami interneta vietnē www.muzikasinstrumenti.lv vai tiek sniegti ar interneta vietnes www.muzikasinstrumenti.lv starpniecību.
16. Interneta vietnē www.muzikasinstrumenti.lv tiek attēlots preču saturs un apraksts un cita informācija, kas ir SIA „Valdario” īpašums.
17. Saistībā ar izmantotajiem pakalpojumiem SIA „Valdario” ir tiesīgs nosūtīt paziņojumus, atgādinājumus par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem pakalpojumiem un citu informāciju uz ievadīto elektronisko e-pasta adresi ar mērķi uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Tāpat SIA „Valdario” ir tiesīgs nosūtīt informāciju, tai skaitā tiešo zvanu veidā, par www.muzikasinstrumenti.lv un SIA "Valdario" sadarbības partneru jaunumiem, akcijām un atlaidēm. Jums ir tiesības atteikties no jebkādu jaunumu saņemšanas, rediģējot šo informāciju savā lietotāja profilā, atrakstoties no jaunumu saņemšanas, noklikšķinot uz e-pasta saites vai nosūtot informāciju uz e-pastu: valdario@valdario.lv 

Interneta vietnē www.muzikasinstrumenti.lv ievadīto datu izmantošana un konfidencialitāte.

18. SIA „Valdario” informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes www.mimusicinstruments.com paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem.
19. SIA „Valdario” interneta vietnē www.muzikasinstrumenti.lv apkopotos un uzkrātos datus informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīga nodot arī citiem uzņēmumiem. DATI, KAS ĻAUTU IDENTIFICĒT PERSONU, ŠAJĀ PROCESĀ NETIEK ATKLĀTI UN NETIEK NODOTI TREŠAJĀM PERSONĀM.
20. Visi materiāli, kas tiek nosūtīti vai ievadīti interneta vietnē www.muzikasinstrumenti.lv , kļūst par SIA „Valdario” īpašumu, kurus SIA „Valdario” kā interneta vietnes www.muzikasinstrumenti.lv īpašnieks, ir tiesīgs izmantot saviem nolūkiem, izņemot fizisko personu datus.

Interneta vietnes www.muzikasinstrumenti.lv privātuma un autortiesību aizsardzība. 

21. Uzsākot preces pasūtīšanu, piekrītat, ka interneta vietnē www.muzikasinstrumenti.lv ievadītos datus, SIA „Valdario” var izmantot saskaņā ar iepriekš norādītajiem interneta vietnes www.mimusicinstruments.com lietošanas noteikumiem.
22. Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat preču piegādes nosacījumiem.
23. Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat garantijas un atteikuma tiesību izmantošanas tiesībām.
24. Uzsākot preces pasūtīšanu, sazinoties ar SIA „Valdario” vai tās vārdā pārstāvēto personu, telefoniski, rakstiski čatā interneta vietnē www.muzikasinstrumenti.lv, e-pastā vai sociālajos tīklos, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat ar interneta vietnes www.muzikasinstrumenti.lv  lietošanas noteikumiem un sniegtie kontaktpersonas dati ir pareizi.

Par interneta vietnes www.muzikasinstrumenti.lv lietošanas noteikumiem.

25. Gadījumā, ja kāds no šajos noteikumos norādītajiem punktiem zaudēs spēku, tas neietekmēs pārējos noteikumus.
26. Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem vai pakalpojumiem vai ir saistīti ar tiem, tiks izskatīti saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
27. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz interneta vietni www.muzikasinstrumenti.lv pieder tikai un vienīgi SIA „Valdario”. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti SIA „Valdario” un trešajām personām.
28. Informāciju par to, kā sazināties ar SIA „Valdario”, skatiet mājas vietnes www.muzikasinstrumenti.lv sadaļā „Kontakti”.

Interneta vietnē www.muzikasinstrumenti.lv iegādātās preces apliecinoši dokumenti.

29. Gadījumos, kad pasūtītā prece tiek piegādāta pircēja norādītajā adresē, pirkumu apliecinošs dokuments ir preču pavadzīme, kas tiek nosūtīta uz attiecīgās preces pasūtījumā norādīto e-pastu vai tiks piegādāta ar kurjeru starpniecību.
30. Uz pirkumu apliecinoša dokumenta jeb preces pavadzīmes tiek norādīta atbildīgā par pasūtījuma komplektēšanu un nosūtīšanas dokumenta sastādīšanu persona. Uz dokumenta norādītā atbildīgās personas vārda un uzvārda esamība ir līdzvērtīga minētās personas parakstam saskaņā ar „SIA „Valdario” dokumentu parakstīšanas noteikumu” papildinājuma Nr.1 nosacījumiem-
31. Faktu, ka pircējs ir saņēmis preci, apliecina:
 a. Saņemot pasūtīto preci www.muzikasinstrumenti.lv birojā – pircēja paraksts uz dokumenta.

Ieviesta jauna privātuma un datu glabāšanas politika, kurā stājas spēkā 2018. gada 25. Maijā.

Saistībā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) stāšanos spēkā mēs ieviešam jaunu privātuma un datu glabāšanas politiku, lai nodrošinātu lielāku mūsu klientu personas datu apstrādes principu pārredzamību, tostarp precizējot arī www.muzikasinstrumenti.lv vispārīgos noteikumus.
Mūsu privātuma politika izklāsta veidus, kādā apstrādājam personas datus, sniedzot pakalpojumus esošajiem un potenciālajiem klientiem. Datu glabāšanas politika nosaka personas datu glabāšanas termiņus www.muzikasinstrumenti.lv .

I. Vispārīga informācija
II. Datu glabāšanas principi

www.muzikasinstrumenti.lv glabā Personas datus atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (VDAR) un piemērojamajiem valsts tiesību aktiem. Pamatā Personas dati tiek glabāti formā, kas ļauj identificēt datu subjektus, bet ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams Personas datu apstrādes nolūkiem.

III. Dāvanu kartes lietošanas noteikumi
 1. Dāvanu kartes sedz 100% no pirkuma summas, ja pasūtījuma summa būs lielāka par dāvanu kartes vērtību, klientam starpība būs jāpiemaksā.
 2. Jā kopējā pasūtījuma summa ir zemāka par dāvanu kartes vērtību, neizmantotā dāvanu kartes summa tiks automātiski dzēsta.
 3. Dāvanu karti IR NEPIECIEŠAMS izmantot vienā pirkumā tikai vienu reizi. 
 4. Dāvanu kartes vērtība netiek kompensēta naudā.
 5. Dāvanu karti nevar atgriezt pēc iegādes ne pircējs, ne dāvanu kartes saņēmējs.
 6. Dāvanu karte ir derīga 6 mēnešus no iegādes brīža (kad dāvanu karte kā pasūtījums ir sagatavota saņemšanai)

IV. Akcijas koda (Promo koda) izmantošanas nosacījumi
 1. Promo–kods – atlaižu kods, kuru Klientam piešķir mūsu veikals caur e-pastu vai novietojot akcijas informāciju Tīmekļa vietnē, instrumentu iegādei ar atlaidi vai uz īpašiem nosacījumiem.
 2. Promo-kods sniedz tiesības uz Atlaides saņemšanu Kuponā vai Tīmekļa vietnē norādītajā apmērā, ja tiek ievēroti Promo koda izmantošanas nosacījumi, kas arī tiek norādīti Kuponā vai Tīmekļa vietnē un šajos Noteikumos
 3. Promo–koda atlaide nesummējas ar citām atlaidēm. Piemēram, veikalā ir prece ar atlaidi, šī atlaide pie Promo–koda atlaides papildus – netiek summēta. 
KĀ IZMANTOT PROMO KODU?
 1.  Jums jāizvēlas preci un jāieliekt to grozā
 2. Tad kad būsiet pabeiguši iepirkties, atvert savu Iepirkumu Grozu un pie "Pasūtījuma informācija" maksājuma blokā jums bus iespēja ivadīt promo kodu.
 3. Promo-koda derīgumā gadījumā atlaide būs piemērota un redzama jūsu iepirkuma grozā

Shop in Riga

Lāčplēšā iela 21
Working hours:

I–V

10.00 - 19.00

VI

10.00 - 16.00

VII

Brīvs

Shop in Daugavpils

Sakņu iela 16/18
Working hours:

I–V

10.00 - 18.00

VI

10.00 - 15.00

VII

Brīvs

Company address

Valdario SIA
LV40003496356
Latvija, Rīga, LV-1082 A. Deglava iela 126-123 valdario@valdario.lv

Payments

Safa payments with Visa and Mastercard

Delivery

expresspasts.lv - Eksprespasts piegāde

Partners

Salidzini.lv logotips Interneta veikalu cenas - Kurpirkt.lv
© 2024 Muzikasinstrumenti.lv - music instruments and devices
To the cart Cart: (0) 0.00 EUR
Contacts Icon

Store in Riga+371 20 227 971

Store in Daugavpils+371 29 484 764

Other questions+371 29 225 354

WHATSAPP+371 26 169 289